Kapitalallokering og -struktur

Hovedformålet med HusCompagniets kapitalstruktur er at sikre, at HusCompagniet opretholder en stærk kreditvurdering og sunde kapitalratios for at understøtte virksomhedens forretning og maksimere aktionærernes værdi. HusCompagniet varetager kapitalstrukturen og foretager justeringer i lyset af ændringer i de økonomiske forhold. HusCompagniet kan, for at bibeholde eller justere kapitalstrukturen, justere udbytteudbetalingerne til aktionærerne, erhverve egne aktier eller udstede nye aktier.

HusCompagniet har en målsætning om finansiel gearing på < 2,0 x nettogæld til, hvor koncernens cash flow profil er taget i betragtning.

Udbyttepolitik

Bestyrelsen har vedtaget en udbyttepolitik med en foreløbig udbetalingsprocent på mindst 50% af årets rapporterede overskud. Den første udbyttebetaling forventes udbetalt i andet kvartal af 2021 på baggrund af resultaterne af det regnskabsår, som slutter 31. december 2020. Udbyttepolitikken kan ændres efter bestyrelsens skøn, og der er ikke sikkerhed for, at koncernens resultater vil resultere i overholdelsen af udbyttepolitikken, og at der i et givet år vil blive foreslået eller erklæret udbytte.