Logotype

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling 2023

Dette års ordinære generalforsamling afholdes som en fysisk generalforsamling med live webcast. Se webcast her
Spørgsmål om registrering eller tilmelding til generalforsamlingen, stemmeafgivelse (herunder ved fuldmagt eller brevstemme) eller brug af aktionærportalen kan stilles direkte til Computeshare’s helpdesk ved e-mail til info@computershare.dk eller per telefon til +45 4546 0997 (hverdage fra kl. 9:00 til kl. 15:00 og under generalforsamlingen)

Spørgsmål fra aktionærer
Forud for den ordinære generalforsamling kan aktionærer stille spørgsmål vedrørende dokumentationen, som skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder til årsrapporten og vederlagsrapporten, til HusCompagniet A/S generelt eller til dagsordenen. Spørgsmål skal sendes pr. e-mail til ir@huscompagniet.dk.
Aktionærspørgsmål, som stilles forud for den ordinære generalforsamling, vil I videst muligt omfang blive forsøgt besvaret skriftligt forud for generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på dette website.

Resultater af afstemningen

Generalforsamling 2023 referat (engelsk)

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2023 (engelsk)

Fuldmagts- og brevstemmeblanket (engelsk)

Vederlagsrapport 2022 (engelsk)

Åsrapport 2022 (engelsk)

Sprog
Det bemærkes at den ordinære generalforsamling gennemføres på dansk, og at alle repræsentanter for HusCompagniet A/S og dirigenten for den ordinære generalforsamling vil fremføre deres præsentationer og besvare spørgsmål på dansk. Aktionærer kan indsende spørgsmål og kommentarer på dansk eller engelsk. En simultanoversættelse fra dansk til engelsk (og fra engelsk til dansk hvis relevant) vil ikke være tilgængelig.

Registrering og deltagelse
Deltagelse til den ordinære generalforsamling kræver adgangskort. Adgangskort skal bestilles senest tirsdag den 11. april 2023 kl.11:59 (CEST). Adgangskort bestilles elektronisk via Aktionærportalen, som kan tilgås her.
Aktionærer kan vælge at deltage på den ordinære generalforsamling via afgivelse af fuldmagt eller brevstemme. Computershare A/S skal have modtaget fuldmagt senest Tirsdag den 11. april 2023 kl. 11:59 (CEST), og brevstemmer skal være modtaget senest torsdag den 13. april 2023 kl. 11:59 (CEST).
Fuldmagt eller brevstemme kan også indsendes pr. e-mail eller brev ved brug af Fuldmagts- og brevstemmeblanketten ovenfor. Husk da at registrere e-mailadresser i aktionærportalen her.

Aktier og stemmerettigheder
HusCompagniet A/S' aktiekapital er på nominelt DKK 91.050.000 fordelt på aktier af DKK 5. Hver nominel aktie på DKK har fem stemmeretter (91.050.000 stemmer i alt).

Ordinær Generalforsamling 2022