Logotype

Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling 2022

Dette års ordinære generalforsamling afholdes som en fysisk generalforsamling med live webcast.

Det er muligt at følge generalforsamlingen som webcast uden mulighed for at stemme eller stille spørgsmål direkte her.

Spørgsmål om registrering eller tilmelding til generalforsamlingen, stemmeafgivelse (herunder ved fuldmagt eller brevstemme) eller brug af aktionærportalen kan stilles direkte til Computeshare’s helpdesk ved e-mail til info@computershare.dk eller per telefon til +45 4546 0997 (hverdage fra kl. 9:00 til kl. 15:00 og under generalforsamlingen)

Generalforsamling 2022 referat (engelsk)

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2022 (engelsk)

Fuldmagts-og brevstemmeblanket (engelsk)

Vederlagsrapport 2021 (engelsk)

Åsrapport 2021 (engelsk)

Spørgsmål fra aktionærer

Forud for den ordinære generalforsamling kan aktionærer stille spørgsmål vedrørende dokumentationen, som skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder til årsrapporten og vederlagsrapporten, til HusCompagniet A/S generelt eller til dagsordenen. Spørgsmål skal sendes pr. e-mail til ir@huscompagniet.dk.

Aktionærspørgsmål, som stilles forud for den ordinære generalforsamling, vil I videst muligt omfang blive forsøgt besvaret skriftligt forud for generalforsamlingen. Spørgsmål og svar vil blive fremlagt på dette website.

Sprog

Det bemærkes, at den ordinære generalforsamling vil ske på dansk, og at alle repræsentanter for HusCompagniet A/S og dirigenten for den ordinære generalforsamling vil fremføre deres præsentationer og besvare spørgsmål på dansk. Aktionærer kan indsende spørgsmål og kommentarer på dansk eller engelsk. En samtidig oversættelse fra dansk til engelsk (og fra engelsk til dansk hvis relevant) vil ikke være tilgængelig.

Registrering og deltagelse

Deltagelse til den ordinære generalforsamling skal registreres her. Registrering skal være modtaget af Computershare A/S senest mandag den 4. april 2021 kl. 23:59 (CET).

Aktionærer, som ikke deltager på den ordinære generalforsamling, kan afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk. Computershare A/S skal have modtaget fuldmagt senest mandag den 4. april 2021 kl. 23:59 (CET), og brevstemmer senest torsdag den 7. april 2021 kl. 11:59 (CET).

Fuldmagt eller brevstemme kan også indsendes pr. e-mail eller brev ved brug af Fuldmagts- og brevstemmeblanketten ovenfor. Husk da at registrere e-mailadresser i aktionærportalen.

Aktier og stemmerettigheder

HusCompagniet A/S' aktiekapital er på nominelt DKK 100.000.000 fordelt på 20.000.000 aktier, som hver har 5 stemmeretter.


Ordinær Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021 referat (engelsk)

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2021 (engelsk)

Fuldmagts- og brevstemmeblanket (engelsk)

Vederlagsrapport 2020 (engelsk)

Årsrapport 2020 (engelsk)

LUMI brugervejledning