Logotype

Baeredygtighed

Bæredygtighed er en integreret del af HusCompagniets strategi og forretningsmodel.

Bæredygtighed er indlejret i måden, vi driver forretning på i HusCompagniet, fra bestyrelsens tilsyn til integration i vores organisation. HusCompagniets bestyrelse har det overordnede ansvar for bæredygtighedsspørgsmål, herunder dem, der vedrører klimaet. Ledelsen er ansvarlig for løbende vurdering og håndtering af bæredygtighedsspørgsmål, herunder klimarelaterede risici.

I 2022 blev der oprettet en ESG-styregruppe, der tæller ledelsen og dem, der er ansvarlige for marketing, indkøb og forretningsudvikling. I 2023 blev styregruppens fokusområde udvidet til også at omfatte sociale og ledelsesrelaterede emner.

For HusCompagniet er der et stort potentiale i den grønne omstilling. HusCompagniets vision er at sætte en ny standard for bæredygtigt byggeri og ændre måden, folk tænker og taler om husbyggeri og bæredygtig levevis. Som husbygger har vi et væsentligt CO2-aftryk, som vi løbende arbejder på at nedbringe gennem hele husets livscyklus.

HusCompagniet er underskriver af FN's Global Compact og har forpligtet sig til at overholde de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø. Vores svar på spørgeskemaet Communication on Progress (CoP) er offentligt tilgængelige og kan findes her.

For 2023 er vores bæredygtighedsrapportering blevet omstruktureret som forberedelse til Corporate Sustainability Reporting Directive og European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som HusCompagniet skal overholde fra 2025. Læs vores seneste bæredygtighedsstatement i vores seneste årsrapport rapport her.