Logotype

Dokumenter

HusCompagniet bestræber sig på at udøve god selskabsledelse og sikre transparens omkring selskabets forhold med henblik på at opnå og bevare aktionærernes og øvrige interessenters tillid.

Som et selskab med aktier optaget til handel og officielt notering på Nasdaq Copenhagen A/S er HusCompagniet underlagt Anbefalingerne for god Selskabsledelse udstedt af Komitéen for god Selskabsledelse.

HusCompagniet følger i alle væsentlige henseender 46 ud af 47 anbefalinger af Anbefalingerne for god Selskabsledelse. HusCompagniet har valgt af fravige én anbefaling, idet selskabet har valgt ikke at udarbejde egentlige kvartalsrapporter. HusCompagniet er af den overbevisning, at selskabets aktionærer og øvrige interessenter kan opnå tilstrækkelig indsigt i selskabets økonomiske forhold gennem offentliggørelse af trading statements for første og tredje kvartal. 

HusCompagniets redegørelse for god selskabsledelse indeholder et resumé af selskabets ledelsesstruktur, en beskrivelse af selskabets interne kontrol og finansielle rapporteringsprocedurer, stillingtagen til Anbefalingerne for god Selskabsledelse samt forklaring på de anbefalinger, som HusCompagniet har valgt at fravige.

Redegørelsen for god selskabsledelse og øvrige relevante politikker, retningslinjer og dokumenter er tilgængelige på denne side.