Logotype

Dokumenter

HusCompagniet bestræber sig på at udøve god selskabs­ledelse og sikre transparens omkring selskabets forhold med henblik på at opnå og bevare aktionærernes og øvrige interessenters tillid.

Som et selskab med aktier optaget til handel og officielt notering på Nasdaq Copenhagen A/S er HusCompagniet underlagt Anbefalingerne for god Selskabs­ledelse udstedt af Komitéen for god Selskabs­ledelse.

HusCompagniet følger i alle væsentlige henseender 46 ud af 47 anbefalinger af Anbefalingerne for god Selskabs­ledelse. HusCompagniet har valgt af fravige én anbefaling, idet selskabet har valgt ikke at udarbejde egentlige kvartalsrapporter. HusCompagniet er af den overbevisning, at selskabets aktionærer og øvrige interessenter kan opnå tilstrækkelig indsigt i selskabets økonomiske forhold gennem offentliggørelse af trading statements for første og tredje kvartal. 

HusCompagniets redegørelse for god selskabs­ledelse indeholder et resumé af selskabets ledelsesstruktur, en beskrivelse af selskabets interne kontrol og finansielle rapporteringsprocedurer, stillingtagen til Anbefalingerne for god Selskabs­ledelse samt forklaring på de anbefalinger, som HusCompagniet har valgt at fravige.

Redegørelsen for god selskabs­ledelse og øvrige relevante politikker, retningslinjer og dokumenter er tilgængelige på denne side.