Logotype

HusCompagniet justerer forventninger efter ekstraordinært udfordret halvår for byggeriet

På trods af en voksende omsætning har de markante udfordringer for byggebranchen også vist sig hos HusCompagniet. Den ekstraordinære markedssituation fører til, at HusCompagniet tilpasser organisationen for at sikre en fortsat sund forretning.

Byggeriet har igennem 2022 måtte se ind i et udfordret marked med pressede forsyningskæder, forhøjede materialepriser, stigende renter og inflation, der har ført til usikkerhed i markedet og en opbremsning i byggeriet.

”Vi er i historisk udfordrede tider, og den første halvdel af 2022 var også karakteriseret af en række ekstraordinære udfordringer og særlige straksomkostninger. Vores forretningsmodel gør det muligt for os hurtigt at kunne tilpasse os udsving i markedet, men vi kan som mange andre ikke se os fri for, at de massive udfordringer har påvirket HusCompagniets resultater negativt, særligt i andet kvartal i 2022,” siger Martin Ravn-Nielsen, CEO i HusCompagniet.

HusCompagniet omsatte i årets første seks måneder for 2.226 mia. kr., en stigning på 11 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Driftsresultatet er specielt i det seneste kvartal blevet markant påvirket af særlige straksomkostninger båret af kraftigt eskalerende energipriser, som leverandører og dermed også selskabet er blevet påført. Driftsresultatet (EBITDA før særlige poster) for andet kvartal lander på 76 mio. kr., svarende til en EBITDA-margin på 6,9 procent. For første halvår er driftsresultatet på niveau med sidste år med et resultat på 175 mio. kr.


”Vi har levet op til vores vigtige målsætning om at levere 98 procent af vores huse til tiden og til den aftalte pris. Det viser sig i vores kvartalsregnskab i form af et lavere driftsresultat. Det er vigtigt for os ikke at ændre på eksisterende kundekontrakter, og derfor vil de nødvendige prisjusteringer, vi har indført, vise sig med en forsinkelse. Det ser vi i vores marginer nu, og vi forventer, at de vil fortsætte med stige i andet halvår af 2022,” siger Martin Ravn-Nielsen.

Byggeriet har i perioden set en tydelig opbremsning. Den faldende efterspørgsel betyder, at HusCompagniet påtænker at tilpasse organisationen og lukke sit kontor i Horsens.

Omorganiseringens særlige omkostninger og det faldende salg fører til en ny guidance for 2022. HusCompagniet forventer nu en driftsomsætning (EBITDA før særlige poster) på 340 – 360 mio. kr. og en omsætning på 4,1 – 4,4 mia. kr.

”Vi står fortsat finansielt stærkt med en sund forretning, men den tilpasning, vi melder ud i dag, hvor vi påtænker at lukke vores kontor i Horsens, er nødvendig i den aktuelle markedssituation. Det er en ekstraordinær tid vi er i, som er fulgt med den ulykkelige situation i Ukraine og den generelle forsyningskrise,” afslutter Martin Ravn-Nielsen.

Den justerede guidance for 2022:


DKKm
Opdateret guidance
pr. 18. august 2022
Tidligere guidance
pr. 28. april 2022
Oprindelig guidance
pr. 6. november 2021
Omsætning 4.100 – 4.400 4.250 – 4.550 4.350 – 4.650
EBITDA før særlige poster 340 - 360 370 - 410 420 – 450
EBIT 265 - 290 320 - 360 370 – 400
Gearingsmål Omkring 2,0x Under 2,25x Under 2,0x

For yderligere detaljer henvises til selskabs­meddelelsen på investors.huscompagniet.com.

For yderligere oplysninger eller kommentarer, kontakt venligst:

Andrea Philipsen, pressekontakt
ap@ulvemanborsting.com
Tlf. 42 75 88 66

Cristina Rønde Hefting, chef for IR og presse
che@huscompagniet.dk
Tlf. 51 96 23 14