Logotype

HusCompagniet leverer tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2022 men justerer forventninger

Ligesom store dele af byggebranchen oplever HusCompagniet udfordringer som følge af den tragiske krig i Ukraine. I den seneste tid har leverandører været nødsaget til at indføre uvarslede prisstigninger, særligt på grund af eskalerede energipriser, med det resultat, at HusCompagniet må justere forventningerne til 2022 til 370-410 mio. kr. i EBITDA før særlige poster. Samtidig understreger selskabet overfor kunderne, at den ekstraordinære situation ikke kommer til at påvirke prisen på allerede indgåede kontrakter.

”Vi står i en helt ekstraordinær og svær tid, hvor usikkerheden er uden fortilfælde. Til trods for den udfordrende markedssituation, leverer HusCompagniet et tilfredsstillende resultat for Q1 i 2022,” siger Martin Ravn-Nielsen, CEO i HusCompagniet og fortsætter:

”Den ulykkelige situation i Ukraine har påvirket markederne. Det har sendt materialepriserne kraftigt i vejret, og krigen har sat vores forsyningskæder under stort pres. Vi er begunstiget af en modstandsdygtig og fleksibel forretningsmodel, der gør os i stand til hurtigt at tilpasse os udsving i markedet, men indenfor de seneste uger har de eskalerende energipriser påført os væsentlige straksomkostninger, som betyder, at vi her og nu er nødt til at justere forventninger til 2022,” siger Martin Ravn-Nielsen.

Det er den ekstraordinære kombination af stigende materialepriser, udfordringer i de globale forsyningskæder og pludselige straksomkostninger båret af kraftigt eskalerende energipriser, som er blevet påført vores leverandører og dermed selskabet indenfor de seneste uger, der fører til dagens justering. 

Justeringen kommer ikke til at få indvirkning på de eksisterende kundekontrakter. HusCompagniet tilpasser løbende priserne i forhold til markedsudviklingen, men det får ikke konsekvenser for de allerede indgåede kontrakter, hvor priserne fastholdes.

HusCompagniet har i første kvartal formået at fastholde målet om at levere 98 procent af sine huse til tiden, og selskabet leverer samtidig et driftsresultat på 99 mio. kr. (EBITDA før særlige poster) svarende til en EBITDA-margin på 8,5 procent.

Tidligere på året tilpassede HusCompagniet forretningen til den dalende efterspørgsel på huse efter corona. Til trods for dagens justering er det selskabets forventning at levere minimum 8 procent i EBITDA-margin i 2022, hvilket anses som meget tilfredsstillende i industrien – markedssituationen taget i betragtning. Samtidig fastholder HusCompagniets ambitionen om at levere 98 % af sine huse til tiden.

For yderligere detaljer henvises til selskabs­meddelelsen på investors.huscompagniet.com

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting, chef for IR og presse

Tlf. 51 96 23 14 eller che@huscompagniet.dk