Logotype

HusCompagniet runder 4,3 milliarder kroner i omsætning med historisk stærkt årsregnskab

HusCompagniet sætter ny rekord i vækst med en stigning i omsætningen på 20 procent, og et solidt driftsoverskud der steg med 61 procent i 2021. Det historisk stærke årsregnskab er fortællingen om et år med ekstraordinær høj salgsaktivitet på fritliggende enfamiliehuse huse i Danmark, et B2B-marked der for alvor viser sit værd, og erobring af flere markedsandele i Sverige.

Nordens største husbygger kan se tilbage på et ekstraordinært godt 2021, hvor omsætningen steg med 20 procent til 4,3 milliarder kroner.

Antal leverede huse steg med 12 procent til i alt 1.831 mod 1.638 året før, mens salget steg med 24% til 2.376 huse. På B2B markedet for rækkehuse har HusCompagniet for alvor fået fat, og har skabt en stigning med en andel på 12 procent af den samlede omsætning i 2021 mod 3 procent året før. Resultatet af den primære drift (EBITDA før særlige poster) steg med 16 procent til DKK 401 millioner svarende til en margin på 9,3 procent.

Årets resultat vækker stor tilfredshed i ledelsen efter endnu et år, der har været præget af COVID-19 pandemien:

”Jeg er særdeles godt tilfreds med vores resultat i 2021, og den flotte vækst vi har oplevet. På trods af udfordrende tider løfter vi både vores top- og bundlinje markant, og det gør vi ved at holde omkostningsfokus og tilpasse vores salgspriser med kostpriser. Det beviser, at den strategi vi har lagt, er rigtig, og at vores model virker,” siger Martin Ravn-Nielsen, CEO i HusCompagniet.

Årsregnskabet er det andet, efter børsnoteringen i november 2020, som er en vigtig milepæl i udviklingen af HusCompagniet:

”Vi er kommet langt med at levere i forhold til de initiativer, vi satte i gang i kølvandet på børsnoteringen, og i år leverer vi en ekstraordinær høj vækst. Det er jeg stolt af. Samtidig viser vi også vores investorer, at vores strategi for B2B markedet for rækkehuse bærer frugt, ligesom vi øger vores markedsandele i Sverige, som er vores to forretningsben udover danske enfamiliehuse,” siger Martin Ravn-Nielsen.

Bæredygtighed i fokus

I 2021 har HusCompagniet intensiveret arbejdet med at udvikle et langt mere bæredygtigt byggeri. Som markedsleder har virksomheden valgt, som de første i branchen, at stoppe med at tilbyde gasopvarmede huse fra 1 januar 2022, og bæredygtighed skal yderligere forankres i hele virksomhedens værdikæde.

”Vi skal ikke bare være stolt af de huse, som vi bygger, men også hvordan vi bygger dem. Vi bygger allerede energieffektive huse, og vi går forrest i branchen, og sætter ambitiøse mål for vores byggeri, som skal sikre, at vi nedbringer vores udledning af CO2. Vi vil rykke ved, hvordan vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere tænker bæredygtigt byggeri, og vi vil drive den bæredygtige agenda – ikke bare følge den. Der er brug for, at vi fremmer de bæredygtige løsninger, og driver den grønne omstilling indenfor byggeriet. Det vil være et fortsat fokus for os i 2022,” tilføjer Martin Ravn-Nielsen.

Udbytte

Virksomheden foreslår 50% procent i udbytte af årets resultat. Således udlodder HusCompagniet 132 millioner kroner (7,35 kr. pr. aktie) i udbytte, på baggrund af resultatet for 2021, til godkendelse på generalforsamlingen i april. 

"Vi er særligt glade for, at årets regnskab gør det muligt for os at udlodde udbytte, og dermed lader vi vores aktionærer få del i årets resultat. Siden noteringen i november 2020 har vi returneret omkring 400 millioner kroner til vores aktionærer i form af udbytte eller ved aktietilbagekøb," siger Mads Dehlsen Winther, CFO hos HusCompagniet.

HusCompagniet forventer i 2022 en omsætning på 4.350-4.650 millioner kroner, EBITDA før særlige poster på 420-450 millioner kroner og en indtjening (EBIT) på 370-400 millioner kroner.

Forventningerne er baseret på HusCompagniets sædvanlige forecast. Den nuværende geopolitiske situation, der ikke været så ustabil i de sidste 50 år eller mere, kan dog have potentiel negativ indvirkning på makroøkonomiske faktorer og elementer, som kan påvirke HusCompagniet.

Fakta om HusCompagniet

HusCompagniet er førende leverandør af fritliggende enfamilieshuse i Danmark, og faciliterer også rækkehuse til både private forbrugere og professionelle investorer. I Sverige producerer HusCompagniet præfabrikerede træhuse gennem VårgårdaHus-mærket.

I 2021 leverede HusCompagniet 1.831 huse, hvoraf 1.441 var parcelhuse i Danmark, svarende til en markedsandel på ca. 24 procent af det danske markedssegment for nybyggede parcelhuse. HusCompagniet har i dag 16 kontorer med showrooms i Danmark og Sverige, og mere end 60 udstillingshuse, og tilbyder herudover digitalt salg gennem online-platformen ”HusOnline”. HusCompagniet har i dag mere end 400 ansatte.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Cristina Rønde Hefting, chef for IR og presse

Tlf. 51 96 23 14 eller che@huscompagniet.dk