Logotype

HusCompagniet fastholder forventninger til 2023 i fortsat svært marked

Nordens største husbygger leverer tilfredsstillende resultat for årets første tre kvartaler og fastholder forventningerne til 2023 med stærke marginer og solidt finansielt fundament. Efterdønningerne af den voldsomme opbremsning i boligmarkedet i 2022 og konsekvenserne af den nuværende makroøkonomiske usikkerhed medfører dog et stagnerende  marked.

HusCompagniet fastholder med deres Q3 regnskab forventningerne til året og genererer i de første tre kvartaler en omsætning på 1.851 mio. kr., svarende til et fald på 45 procent sammenlignet med samme periode sidste år. Faldet var forventeligt og skyldes primært, at salgsresultaterne fra andet halvår 2022 fortsat afspejles i omsætning og driftsindtjeningen i 2023.

Selskabet solgte 194 huse i tredje kvartal, hvilket svarer til en stigning på 41 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Vi står salgsmæssigt et meget bedre sted end samme periode sidste år, og vi er naturligvis glade for, at de finansielle resultater udvikler sig som forventet, og navnlig at vi formår at holde lønsomheden på et tilfredsstillende niveau. Årets første ni måneder afspejler dog samtidig en periode, der er påvirket af et salgsresultat under det historiske niveau”, siger HusCompagniets administrerende direktør Martin Ravn-Nielsen.

Sund forretning i usikkert marked

HusCompagniet mærker fortsat god interesse fra kunderne, men den øgede aktivitet, selskabet oplevede i første halvdel af 2023, er stagneret en smule i tredje kvartal. Det skyldes hovedsageligt fortsat høje renter og generel markedspåvirkende makroøkonomisk ustabilitet i markedet.

”Hvor vi i første halvår af 2023 kunne se en generel øget aktivitet, peger salgsresultaterne i Q3 på, at vi fortsat ikke er igennem stormvejret, og at hele branchen kigger ind i en mere flad udvikling. Heldigvis har vi løbende tilpasset forretningen og handlet ansvarligt og med rettidig omhu, hvilket gør, at vi også i et udfordret marked står solidt stærkt med en sund forretning og rigtig god forretningsmodel”, siger Martin Ravn-Nielsen og henviser blandt andet til organisationsændringerne i 2022, justerede salgspriser og kapitalrejsningen i maj 2023.

For yderligere detaljer henvises til selskabs­meddelelsen under Investor på www.huscompagniet.dk.

Pressekontakt Lena Bøgild

lena@brochnerbogild.com

Tlf. 51940941